Muzika i matematika

Odavno je poznata teorija da slušanje konstantnog ritma ima značajnog uticaja na izradu zadataka iz matematike. Pitanje je samo, kako to sprovesti u praksi? Kada znate šta je cilj i svrha, uz ovaj tekst biće vam sve jasno.

Kakva je uopšte veza između muzike i matematike?

Neka istraživanja su dokazala su da muzika aktivira iste regije mozga koje se koriste i za rešavanje testova za prostorno – vremensko zaključivanje. Takođe, rezultati dokazuju i to da dve hemisfere različito obrađuju zvuk što dovodi do zaključka da muzika može da dodatno stimuliše rad neke od hemisfera ili da ih dovede u ravnotežu. Konkretno, smatra se da durski tonaliteti više stimulišu rad leve a molski rad desne hemmisfere.

Smatra se da je za vežbanje i učenje matematike, idealna Mocartova muzika u pozadini. Naučno istraživanje je dokazalo da deca koja slušaju Mocarta dok rade test iz matematike, postižu rezultat čak za 40 procenata bolji nego kada rade u tišini. Kao jedan od razloga navodi se da slušanjem odabrane muzike ovog kompozitora, određene oblasti mozga u čeonom delu bivaju “probuđene” i tako privremeno omogućavaju bolju pažnju i koncentraciju. Ipak, nije svaka Mocartova kompozicija idealna za rešavanje matematičkih problema. Treba birati dela u malo bržem tempu, vesela i sa visokim frekvencijama. Znamo da je Mocart, kao predstavnik klasicizma, veoma vodio računa o jasnoj formi pa je raspored manjih celina unutar veće takav da se i matematički može predstaviti. Smene delova različite u dinamici i raspoloženju su lako uočljive i veoma predvidive a mozak to jasno detektuje i lako usklađuje svoj rad sa ovom šemom. Kada bi grafički prikazali oblike kakve Mocart gradi, kriva koju bi dobili bila bi slična onoj koju bi nacrtali da predstavimo uobičajeni rad mozga, kao naizmenične uspone i padove.

Da li uz matematiku ide samo Mocart?

Mocartova muzika će vam biti odličan saveznik kada dete uči ili vežba matematiku, u školi ili kod kuće ali, nije samo ovaj kompozitor zadužen za bolju koncentraciju. Veliki broj istraživanja sugeriše da se kognitivne veštine mogu poboljšati slušanjem struktuirane klasične muzike ali Mocartov efekat ima malo veze sa slušanjem samog Mocarta. Dobro je znati da će i kompozicije baroknog perioda, u kojima je struktura i redosled jasno definisanih delova veoma izražen, doprineti boljoj koncentraciji i lakšem radu. Zanimljivo je da su naučnici otkrili da jasan puls i konstantno ponavljanje ritmičkih figura posebno pogoduje deci (i odraslima) koji imaju problem sa disleksijom, učenjem, memorijom pa čak i (posledično) depresijom jer se na taj način aktivira uspavana leva hemisfera. Sa druge strane, deca koja imaju problem sa pažnjom, opsesivno kompulzivnim poremećajem ili anksioznošću, odlično reaguju na snižavanje frekvencija rada desne hemisfere putem niskofrekventnih tonova, muzike sa neizraženim ritmom i bez reči. Sve ovo vam jasno govori da Mocart nije uvek jedini izbor.

Najviše radosti u životu dobio sam kroz muziku A. AjnštajnIako slušanje muzike može poboljšati matematičke veštine i spoznaju, to se dešava privremeno jer efekat najčešće traje maksimalno još 20-ak minuta nakon završenog slušanja. Daleko bolje i trajne rezultate daje izvođenje muzike. Ovo je vrhunska veština koja u sebi podrazumeva poseban niz sposobnosti kojim dete treba da vlada i koje usvaja tokom dužeg vremena. Izvođenje muzike stimuliše i ostavlja trajne posledice na velike regije mozga i, između ostalog, na regije važne za rešavanje matematičkih i logičkih problema. Tako izmenjen i trajno aktiviran mozak pomoći će detetu u kasinijim fazama života da se lakše skoncentriše, bolje primećuje i brže zaključuje, bez obzira da li se bavi matematikom, muzikom ili bilo kojim drugim poslom.

Kako to izgleda u praksi?

Treba probati sledeće: nastavnici na časovima ili roditelji kod kuće trebalo bi da deci u toku rešavanja zadataka puštaju muziku sa konstantnim ritmom i, kao što smo rekli, najčešće Mocart, dela klasike i baroka. Kada je tempo u pitanju, možete primetiti da se deca dosađuju ako im je tempo previše spor ili da su nervozna, da ih ne drži mesto ili razgovaraju međusobno ako je tempo prebrz. To znači da je najefikasnije pustiti play listu na kojoj se nalazi nekoliko različitih kompozicija za redom. To će omogućiti promenu raspoloženja samom promenom tempa, ritma, tonaliteta i melodije. Promena tempa je od ključnog značaja.

Posmatrajte kako deca reaguju na muziku. Mnogo toga se može pročitati iz njihovog ponašanja. Ako na prepoznatljivu numeru krenu da isuviše glasno pevaju, najverovatnije je i sama muzika puštena preglasno. Takođe, ako im je isuviše poznata ili su na neki drugi način vezani za kompoziciju, to može da ih ometa jer mozak usmerava pažnju na poznato.

https://muzickaradionicabimbam.com/muzicka-matematika/

Muzička matematika

Važno je zapamtiti da u cilju poboljšanja matematičkih veština deteta, matematički deo časa treba da bude dominantniji u odnosu na muzički. Takođe, fokus treba da je na ritmu za koji je naučno dokazano da je povezan sa razvojem prostorno vremenskog rezonovanja, a ne na verbalnom nivou jer nema posebnih veza između razvoja matematičkih veština i pesmica na temu brojeva, oblika i računanja. Iako nema loših strana u učenju pesmica koje uključuju pamćenje osnovnih matematičkih pojmova ili definicija, čak naprotiv, to nije tema kojom se trenutno bavimo. Dakle, počnite razvijanje aktivnosti koje olakšavaju izgradnju matematičkog znanja tako što ćete ohrabriti dete da matematički misli a zatim dodajte muzičke elemente za poboljšanje rezultata.

I još nešto! Nikad ne propustite priliku da deci objasnite zbog čega je muzika uljučena u aktivnosti vezane za učenje i vežbanje. To će ih dodatno aktivirati i motivisati da rade bolje. Deca su po prirodi radoznala i rado će da probaju nešto novo, posebno nešto što će im omogućiti da brže završe obaveze!

Potražite naše Muzičke materijale za lako razumevanje i učenje matematike kroz muzičke igre i uključite ih u svakodnevne aktivnosti.

 

Marijana Milošević

Bim Bam

 

Preuzimanje delova teksta ili teksta u celini je dozvoljeno, uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s