Muzičke kockice

Ovaj priručnik namenjen je onima koji razumeju dečju potrebu za učenjem kroz igru i veštinu da strpljivo doziraju, sakrivaju i prilagođavaju znanje, igru i muziku svakom detetu. Glavni akteri su muzičke kockice, koje nam služe ne samo za upoznavanje i učenje notnih vrednosti i dinamičkih oznaka, već i čitavoj lepezi drugih znanja, veština i sposobnosti koja deca mogu da dobiju uz muzičko opismenjavanje. Screenshot_2021-05-19 za seminar, knjiga

Neka Vam ovaj priručnik služi za početne ideje uz koje ćete sami, u skladu sa potrebama dece, osmisliti još novih načina za korišćenje i oplemeniti svoj svakodnevni rad sa mališanima različitog uzrasta. Priručnik je upotpunjen mnoštvom novih radnih listova za neformalno i formalno opismenjavanje, a već postojeći Bim Bam materijali dobili su novu funkciju. Svaki od ovih materijala posebno je obeležen za lakše snalaženje.

Priručnik je u elektronskoj formi, u formatu A5 spreman za štampu, ako to želite. Svi korišćeni materijali u knjizi nalaze se u katalogu naših igara i knjiga koji možete pogledati ovde.  Za poručivanje priručnika, pišite ovde.