Posteri

Posteri su jedan od najboljih načina za neformalno učenje, posebno kod dece koja se najviše oslanjaju na primanje informacija vizuelnim kanalom. Neformalno učenje podrazumeva da se pažnja nesvesno usmerava na okruženje, u ovom slučaju na zidove na kojima su edukativni sadržaji.

Posteri koji prenose znanje, u našem slučaju muzičko, predstavljaju siguran način da deca pamte slikovno, što je za uzrast do 14 godina primarni način. Uz to, dizajn koji je prilagođen uzrastu dece, sadržaj koji je precizno prikazan i veličina koja može biti od A4 sve do B2, ili po merama koje vama odgovaraju, dodatno će pomoći učenju.

Izaberite postere i naručite ih ovde. Svi posteri su u elektronskoj formi i za slanje će nam trebati email adresa na koju ćemo poslati fajl. Preporučeni format za većinu postera je A2, mada možete da ih štampate i manje i veće. Jedino je za poster Muzička teorija preporučena veličina 70 x 100cm.

Posteri su dostupni i na hrvatskom jeziku, i mogu se dodatno prilagoditi vašim potrebama. Prilikom porudžbine, u napomenama navedite ako je potrebna neka promena.