Posteri

Posteri su jedan od najboljih načina za neformalno učenje, posebno kod dece koja se najviše oslanjaju na primanje informacija vizuelnim kanalom. Neformalno učenje podrazumeva da se pažnja nesvesno usmerava na okruženje, u ovom slučaju na zidove na kojima su edukativni sadržaji.

Posteri koji prenose znanje, u našem slučaju muzičko, predstavljaju siguran način da deca pamte slikovno, što je za uzrast do 14 godina primarni način. Uz to, dizajn koji je prilagođen uzrastu dece, sadržaj koji je precizno prikazan i veličina koja može biti od A4 sve do B2, ili po merama koje vama odgovaraju, dodatno će pomoći učenju.

Izaberite poster i naručite ga ovde. Posteri su u elektronskoj formi, i možemo vam ponuditi uslugu štampe ili uramljivanja.