Bim Bam kartice

Bim Bam kartice će vam biti saveznik u mnogo različitih situacija sa različitim uzrastima dece. Za rad sa najmlađima preporučujemo Bim Bam čike gde sa decom možete vežbati različite položaje tela koji treba da zauzmu kada muzika stane. Koristite ih i kao materijal za razvoj opažanja, kopiranja, slaganja i crtanja, učenja boja i oblika.

Muzičke kartice su namenjene različitim igrama opismenjavanja i asocijativnog učenja, prepoznavanja, čitanja ili sviranja telom. Na raspolaganju su vam kartice sa muzičkim instrumentima i notnim vrednostima.

Bim Bam Bingo je klasična igra u kojoj izvlačite jednu po jednu muzičku dominu a svako dete obeležava koju od izvučenih ima na svom papiriću. Ko prvi obeleži sve izvučene domine, pobednik je.

Sve Bim Bam kartice su veličine A5 i mogu se naručiti gotove, plastificirane, ili u elektronskoj formi sa popustom.

Bim Bam čike

Muzičke kartice

Bim Bam Bingo

Sve igre možete poručiti ovde.