My NLP Dnevnik

My NLP dnevnik nastao je iz potrebe da svi oni koji su započeli NLP putovanje, svoja znanja svakodnevno primenjuju. Suština NLP-a jeste da bude promena koja će biti prisutna na svim nivoima i u svim situacijama. Upravo zbog toga je važno setiti se da znanja koja su Vam data od strane predavača i koristite. Jedan od najboljih načina da usvojite NLP znanja je da svakog dana uzimate delić i napišite primere za temu koja Vam je važna ili ste je upravo prepoznali kao važnu. Na ovaj način, kroz svakodnevnu primenu i vežbu, znanja postaju nesvesna.

Fokusiranje se na jedan segment dnevno pomoći će Vam da vidite koliko često ste u prilici da primećujete i koristite znanja stečena na predavanjima u bilo kojoj životnoj situaciji: u komunikaciji sa partnerom, decom, kolegama, prijateljima, lekarom ili sa samim sobom, u planiranju, razrešavanju problema, postavljanju ili ispunjavanju ciljeva.

Primetićete da kada jednom počnete da zapisujete, počećete da primećujete. A kada više primećujete, onda i više primenjujete. Setite se da i dok gledate film ili pozorišnu predstavu, neke situacije će se pojaviti kao putokaz za novo učenje i slobodno ga zapišite. Kako ćete se samo iznenaditi kada dođete do kraja dnevnika i shvatite koliko ste se u međuvremenu promenili i koliko toga ste trajno usvojili!

Motiv i MY NLP Vam žele da uživajte u ličnom razvoju, jer:

Promena je laka, treba se samo setiti da ste se promenili.

My NLP dnevnik, Marijana Milošević Simić, ilustrovala Ana Petrović, 126 strana, cena 1100 din/19€/20KM
Aksiomi, Čula, Ciljevi, Meta model, Miltonovi jezički obrasci, Perceptivne pozicije i Diznijeva strategija kreativnosti

https://muzickaradionicabimbam.com/kontakt/