Zbornici radova Bim Bam konferencije

Naše Bim Bam konferencije imaju je za cilj širenje ideja o neformalnom učenju i ranoj muzičkoj stimulaciji. Okupljamo sjajne vaspitače, muzičare, nastavnike, defektologe, studente i roditelje iz celog regiona, a oni, na završnom delu konferencije, imaju zadatak da prezentuju svoje autorske igre koje će biti zabeležene.

A te igre mi prezentujemo vama!

Prvi Zbornik sadrži 25 igara namenjenih različitim uzrastima dece, i svaka od njih ima za cilj da razvije neku od muzičkih veština. Uz to, ono što im daje dodatnu vrednost i zbog čega su se našle u Zborniku, jeste to što razvijaju i čitav niz drugih veština koje, samo naizgled, nisu u vezi sa muzikom. Muzičko opismenjavanje, koordinacija, motorika, memorija, koncentracija, aktivno slušanje ili razmišljanje unapred, samo su neke od veština koje razvijaju ove igre. I baš zato volim da kažem da su i ove igre – više od muzičke igre.

Zbornik možete preuzeti i čitati u PDF formatu ili štampati, izbor je vaš. Poručite ga ovde.

Drugi Zbornik donosi 29 novih igara za sve uzraste i potrebe dece: od početnog upoznavanja sa muzikom, preko slušanja, pevanja, opismenjavanja i sviranja, pa sve do bajkovitog čitanja priče o muzici. I opet su igre pokrile najvažnije oblasti rada na ranoj muzičkoj stimulaciji i edukaciji, i opet su – Više od muzičke igre! Zbornik u elektronskoj formi možete naručiti ovde.

 

Treći Zbornik radova okupio je 23 autora sa 32 igre namenjene uzrastima od 3 godine i starije. Igre podstiču razvoj ritma, muzikalnosti, motorike, koordinacije, koncentracije, opismenjavanja, slušanja i učenja kroz pokret. Zbornik je urađen u dva formata, kao PDF u veličini A4, koji je pogodan za štampanje, i 1080x1920px, pogodan za korišćenje direktno sa telefona. Odaberite veličinu i naručite ovde.