Radionice Bim Bam

Muzička radionica za bebe Bim Bam osmišljena je tako da se deci uzrasta već od 6 meseci ponudi kvalitetna muzička stimulacija koja, sa rastom deteta, prerasta u edukaciju i pravi muzički trening. Rana muzička stimulacija, tako dragocena za rast i razvoj svake bebe, radi se u kombinaciji sa stimulacijama ostalih čula, a posebno čula dodira i vida. Razvoj ovih čula izuzetno je blagotvoran za kompletni razvoj beba i dragocen je za bilo kakav dalji napredak deteta. Poseban akcenat dat je na razvoju fine motorike koja doprinosi razvoju govora i stvaranjem najvećeg broja neuronskih veza u mozgu dece. Rana muzička stimulacija se uvek sprovodi uz prisustvo roditelja ili osoba koje inače provode vreme sa decom, jer je cilj da kroz radionice utičemo i na svesnost odraslih o značaju pravilnog muzičkog razvitka. Takođe, radionice su idealno mesto na kome se roditelji susreću sa iskustvima drugih, ali i jedno od prvih mesta za aktivnu socijalizaciju najmlađih, još pre nego što krenu u jasle i vrtić. Naš svakodnevni cilj je da bebe upoznajemo prvenstveno sa ritmom kroz konstantni rad na tom važnom segmentu muzičke stimulacije, ali i na formiranju kvalitetnog muzičkog repertoara i upoznavanju sa različitim muzičkim stilovima, epohama i instrumentima.14

Mališani se kroz muzičku radionicu Bim bam susreću i sa većim izazovima. Osim rada na razvoju ritma, velika pažnja se usmerava na razvoj muzikalnosti ali i na koordinaciju, motoriku, grafomotoriku i aktivno slušanje. Bebe i deca su u prilici da aktivno sviraju na instrumentima Orfovog instrumentarijuma i klaviru.

Od jeseni 2017, Muzička radionica Bim Bam započela je sa radom i u Baru, gde časove po Bim Bam metodi vodi pijanistkinja Milena Lazić Gojković. Radionice su namenjene deci uzrasta od 6 meseci do 7 godina i predstavljaju odličnu pripremu dece i za upis u muzičku školu.

Od jeseni 2018, otvorena je i Muzička radionica Bim Bam u Loznici. Tamo sa decom uzrasta od godinu do 12 godina radi pijanistkinja Marija Petrović. Radionice se održavaju u lokalnim vrtićima i Omladinskom centru.

Muzička radionica Bim Bam  u Beogradu nalazi se u okviru HR Centra u Resavskoj ulici  48/12. Časovi su petkom od 17.30 do 18.30. Za informacije i prvi dolazak, molim vas da se javite na broj telefona +381 63 7775 875.

Muzička radionica Bim Bam u Baru nalazi se u okviru Kreativnog centra “Sovice” a časovi se odvijaju utorkom i petkom. Za informacije i prvi dolazak, molim Vas da se javite Mileni na broj telefona +382 69 475 496. Za radionice u Loznici, molim Vas da se javite Mariji na broj telefona +381 60 677 6026.