ABRSM

KRALJEVSKA MUZIČKA ŠKOLA VELIKE BRITANIJE (ABRSM) ZA KLAVIR I VIOLINU
 
ŠTA JE ABRSM PROGRAM KOJI KORISTIMO U MEDJUNARODNOM MUZIČKOM CENTRU BIM BAM?
 
ABRSM je akronim od Associated Board of the Royal Schools of Music ili Udruženje Kraljevskih Muzičkih Škola Velike Britanije. Reč je o sveukupnom sistemu muzičkog programa edukacije, sa metodama, udžbenicima i načinu polaganju ispita koji je isti u čak 97 zemalja sveta, sa sedištem u Velikoj Britaniji.
 
Program je nastao 1889. godine i sačinili su ga stručnjaci iz oblasti muzičkog obrazovanja. Svake godine se velika pažnja posvećuje i unapređenju kvaliteta rada, što ovaj sistem edukacije čini još uspešnijim.
 
ZAŠTO JE ABRSM – SISTEM MUZIČKOG PROGRAMA EDUKACIJE PRAVI IZBOR?
 
Kako su udžbenici, metode i programi ABRSM sistema muzičkog programa edukacije u celom svetu isti, čak iako promenite prebivalište – ova škola je idealan izbor za vaše dete, koje neće doživeti stres jer, osim promene pedagoga, sve u njegovom muzičkom obrazovanju ostaje isto.
 
KOJE SU JOŠ PREDNOSTI ABRSM PROGRAMA MUZIČKE EDUKACIJE?
 
 
U ABRSM programu nastavu muzike sprovodi samo profesor instrumenta i svi potrebni elementi rade se na jednom abrsm logočasu. Tu spadaju teorija muzike,slušni testovi, čitanje s lista i sviranje na instrumentu (klavir ili violina). Na taj način deca imaju mogućnost da sve što nauče u teoriji odmah primene u praksi. Takodje, deci i roditeljima štedi vreme u odnosu na nacionalnu muzičku školu, u kojoj bi dete pohadjalo posebno svaki od navedenih predmeta, a koji često nisu povezani medjusobno.
U ABRSM programu na ispitima nije obavezno sviranje napamet, te je na učeniku da izabere da li će imati note ispred sebe ili ne, jer se kroz naše iskustvo pokazalo da učenici lakše uče napamet kada im to nije nametnuto.
 
KOME JE NAMENJEN ABRSM PROGRAM?
 
ABRSM program namenjen je i deci i odraslima. U ovoj metodi ne postoji starosno ograničenje.
 
Ako je vaše dete zakasnilo na upis u školu koja radi po nacionalnom programu, u našoj školi za njega nikada nije kasno. To se odnosi i na odrasle, koji su oduvek želeli da sviraju neki instrument, a nisu imali prilike, ili su došli do određenog nivoa znanja i sada bi želeli da ga unaprede.
Ispite nije potrebno polagati jedan za drugim, kao što je to slučaj u našem nacionalnom programu, već nakon procene znanja, kandidat može da prijavi bilo koji nivo ispita ili evaluacije.
Za razliku od ispita, evaluacija predstavlja sviranje pred komisijom od koje se ne dobija ocena, već samo instrukcije kako unaprediti svoj dalji rad. Posebno se preporučuje najmladjim polaznicima, kojima nije potrebno ocenjivanje od najmladjih nogu, ili muzičkim amaterima, koji ne žele da se profesionalno bave muzikom.
 
KAKO IZGLEDAJU ISPITI U ABRSM-U?
 
Ispiti se polažu pred komisijom isključivo iz Velike Britanije, na osnovu čega ćete biti sigurni da su ispiti objektivni.
 
KO SPROVODI PROGRAM ABRSM U BIM BAMU?
 
Koordinator programa ABRSM u Bim Bamu je profesorka klavira Marija Petrović. Ona je zadužena za praćenje upisa, nabavku materijala, sprovođenje programa, prijave ispita i sve drugo vezano za Kraljevski program u našem centru. Program se sprovodi u Loznici, Banja Luci, Baru i Podgorici.
 
Loznica
Marija Petrović, profesorka klavira
bimbamloznica@gmail.com
+381 60 6776026
 
Jovana Tasić Antić, profesorka violine
bimbamloznica@gmail.com
+381 63 418576
 
Banja Luka
Tina Raković, profesorka klavira
bimbambanjaluka@gmail.com
+387 66 313635
 
Bar
Milena Gojković, profesorka klavira
bimbambebebar@gmail.com
+382 69 475496
 
Podgorica
Ida Muratagić Raičević, profesorka klavira
bimbampodgorica@gmail.com
+382 67 642077