Najavljeni seminari

NTC i rana muzička stimulacijaNTC i rana muzička stimulacija(1)

2-3.7.2020. Beograd

27-28.12.2019. Pančevo

MŠ “Jovan Bandur”

Muzičke igre kao deo odrastanja i učenja

1.7.2020. BeogradKUNG FU(2)

22.1.2020. Ub

ŠOMO “Petar Stojanović”10.12.2019.

Smederevska Palanka

MŠ “Božidar Trudić”

Savremene metode učenja muzike u različitim razvojnim fazama deteta

1-2.2.2020. Pančevo

MŠ “Jovan Bandur”

6 – 7. 12. 2019. Bačka Palanka

MŠ “Stevan Hristić”