Najavljeni seminari

NTC i rana muzička stimulacija

17-18.5.2019.

OŠ “Janko Veselinović”, Umčarska 2, Beograd

 

Muzičke igre kao deo odrastanja i učenja

23.3.2019., 10h

PU “Vukica Mitrović”, Leskovac

Više od muzičke igre

30.3.2019.

JPU “Jevrosima Jevra Rabrenovič”, Mojkovac

prijave na bimbambebe@gmail.com

 

MOJKOVAC MART