Najavljeni seminari

Muzičke igre kao deo odrastanja i učenja, online

30. 1. 2021. 9 – 16.30

Prijavite se ovde

Akreditovani seminar “NTC i rana muzička stimulacija”

12 – 13. 12. 2020.

26 – 27. 12. 2020.

Cena u Srbiji za ustanove 5500din, za pojedince 4500din. Cena za uplate iz inostranstva 40€.

bimbambebe@gmail.com muzickaradionicabimbam.com

Muzičke igre kao deo odrastanja i učenja
7. 11. 2020. u 9h

Online preko aplikacije Zoom

Prijavite se ovde

POZIVAMO VAS NA SEMINAR

Savremene metode učenja muzike u različitim razvojnim fazama deteta

3 – 4. 10. 2020. Centar za stručno usavršavanje, Čačak

Savremene metode učenja muzike u različitim razvojnim fazama deteta(1)