Najavljeni seminari

NOVI TERMINI!

Muzičke igre kao deo odrastanja i učenja, online

2. 10. 2021. u 9h

Prijavite se ovde

fb event

Online vebinar Muzičko opismenjavanje

31. 8. 2021. 19:00

Prijave i detaljnija obaveštenja potražite ovde

NTC i rana muzička stimulacija

30. 6 – 1. 7. 2021.

Muzičke igre kao deo odrastanja i učenja

2. 7. 2021.

Druga međunarodna Bim Bam konferencija

3 – 4. 7. 2021.

Prijavite se ovde

Copy of Konferencija

Muzičke igre kao deo odrastanja i učenja
22. 5. 2021. u 9h

Online preko aplikacije Zoom

Prijavite se ovde

NTC i rana muzička stimulacija

17 – 18. 4. 2021.

Prijavite se ovde

Muzičke igre kao deo odrastanja i učenja

20. 3. 2021. Online

Prijavite se ovde

NTC i rana muzička stimulacija

27 – 28. 2. 2021. Online

Prijavite se ovde

Muzičke igre kao deo odrastanja i učenja

30. 1. 2021. 9 – 16.30

Prijavite se ovde

Akreditovani seminar “NTC i rana muzička stimulacija”

12 – 13. 12. 2020.

26 – 27. 12. 2020.

Muzičke igre kao deo odrastanja i učenja
7. 11. 2020. u 9h

Online preko aplikacije Zoom

Prijavite se ovde

Savremene metode učenja muzike u različitim razvojnim fazama deteta

3 – 4. 10. 2020. Centar za stručno usavršavanje, Čačak