Najavljeni seminari

KV tribina 1(2)

Muzičke igre kao deo odrastanja i učenja

10.12.2019. Smederevska Palanka

MŠ “Božidar Trudić”

colorful-music-mixer-drug-awareness-social-media-graphic.png

Savremene metode učenja muzike u različitim razvojnim fazama deteta

6 – 7. 12. 2019. Bačka Palanka

MŠ “Stevan Hristić”

1-2.2.2020. Pančevo

MŠ “Jovan Bandur”

NTC i rana muzička stimulacija

27-28.12.2019. Pančevo

MŠ “Jovan Bandur”

9-10.1.2020. Senta

MŠ “Stevan Mokranjac”