Materijali

Za vrtiće, osnovne i muzičke škole, za potrebe dodatne motivacije i učenja, nastali su razni posteri koje možete preuzeti i štampati za svoj radni prostor. Ako imate problem sa rezolucijom, pišite da vam pošaljemo direktno.