Seminari

Akreditovano stručno usavršavanje, kao oblik celoživotnog učenja, u Srbiji se razvilo poslednjih 15-ak godina i okuplja zaposlene u obrazovanju iz različitih obrazovnih ustanova. Iz potrebe da se muzičko obrazovanje i savremeni tokovi u muzičkoj pedagogiji približe vaspitačima, učiteljima i nastavnicima, nastala je 2009. godine Multimedijalna muzička radionica. Kreirale smo ga dr Silvana Grujić i ja, želeći da nam, prvenstveno, na edukaciju dolaze vaspitači, koji najviše vremena provode sa decom najmlađeg uzrasta i imaju najviše vremena da im pruže kvalitetnu podršku u muzičkoj stimulaciji. Ipak, prepoznale su ga kolege koje predaju u osnovnim i muzičkim školama i vrlo brzo je seminar prerastao sa jednog na čak 4, akredaitovanih u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i muzika mi pomaze da.pdfvaspitanja. 2016. godine nastao je i seminar NTC i rana muzička stimulacija, u saradnji sa dr Rankom Rajovićem, kao logični nastavak svih aktivnosti koje NTC program sprovodi na različitim poljima rane stimulacije i edukacije najmlađih. Od 2017, pridružio nam se i Vladica Vasić, profesor trube koji se priključio seminaru Muzičke igre.
 
Od školske 2022/23. godine, u katalogu akreditovanih seminara u Srbiji nalazi se i potpuno nov program Muzikogram – slušam, vidim, razumem koji ima za cilj da pomogne zaposlenima da koriste i kreiraju grafičke materijale u cilju boljeg slušanja, razumevanja, pamćenja i prepoznavanja muzike. Sa mnom će ovaj seminar realizovati Aleksandra Vasić, teoretičar umetnosti i stručni saradnik u predškolskoj ustanovi “Vukica Mitrović” u Leskovcu.
 
Evo akreditovanih seminara u Srbiji za školsku 2022/23. godinu:
 
Muzikogram – slušam, vidim, razumem (kat.broj 1035, P3)
Više od muzičke igre (kat.broj 1014, P3)
NTC i rana muzička stimulacija (kat.broj 258, P3)
 
U Crnoj Gori radimo već 9 godina i u naredne dve godine, akreditovana su 3 seminara:
 
Muzikogram – slušam, vidim, razumem (kat.broj 67)
Više od muzičke igre (kat.broj  87)
NTC i rana muzička stimulacija (kat.broj 31)
 
Očekujemo da ćemo se u ovoj školskoj godini vratiti na predavanja uživo. Na stranici Najavljeni seminari uvek možete pronaći informacije o najavljenim datumima za edukaciju.
 
Detaljniji sadržaj akreditovanih seminara:
 
Muzikogram – slušam, vidim, razumem, namenjen je svima koji u radu koriste muziku, na svim razvojnim uzrastima. Cilj nam je da nakon seminara koristite već gotove ili kreirate nove grafičke prikaze kompozicija koje deca inače slušaju u vrtićkom ili školskom uzrastu. Muzikogrami predstavljaju jednostavan način za bolju koncentraciju prilikom slušanja koja dovodi do bolje pažnje i boljeg prepoznavanja i pamćenja, a svaki ima još svoje dodatne zadatke: asocijativno čitanje, sviranje telom, sviranje u orkestarskim grupama, pokret… Seminar pruža uvid u načine korišćenja grafičkih zapisa u štampanoj i video formi i načine kako da se prilagode uzrastu i potrebama pojedinca ili grupe.
 
Više od muzičke igre je novi naziv za naš najpopularniji seminar Muzičke igre. U novom izdanju i dalje nudimo igre za podsticaj razvoja muzičkih, psihofizičkih, motoričkih, socijalnih i emocionalnih sposobnosti, uz posebni program igara za razvoj disanja, artikulacije, pažnje, čitanja, razmišljanja unapred i muzičkog opismenjavanja. Stalne promene igara čini da koleginice i kolege ovaj seminar često posećuju jer uvek dobiju nov sadržaj.
 
NTC i rana muzička stimulacija već šest godina je jedan od najpopularnijih seminara, namenjen kako onima koji muziku redovno koriste u radu sa decom, tako i onima koji uz naš program nauče kako da to bude sa lakoćom i odličnim rezultatima. Prvi dan je predviđen za rad na osnovnim principima učenja NTC metode uz dr Ranka Rajovića, dok je drugi dan predviđen za praktičan rad na različitim muzičkim igrama koje podstiču razvoj dece sa različitim intelektualnim i psihofizičkim potrebama. Cilj nam je da pružimo uvid u drugačiji način rada na razvoju dečjih intelektualnih kapaciteta isključivo kroz igru i pokret, vodeći računa o najprimerenijim načinima učenja dece razlličitog uzrasta i izbegavanju najčešćih grešaka u razvoju, od strane roditelja i pedagoga.