Seminari

Akreditovano stručno usavršavanje, kao oblik celoživotnog učenja, u Srbiji se razvilo poslednjih 15-ak godina i okuplja zaposlene u obrazovanju iz različitih obrazovnih ustanova. Iz potrebe da se muzičko obrazovanje i savremeni tokovi u muzičkoj pedagogiji približe vaspitačima, učiteljima i nastavnicima, nastala je 2009. godine Multimedijalna muzička radionica. Kreirale smo ga dr Silvana Grujić i ja, želeći da nam, prvenstveno, na edukaciju dolaze vaspitači, koji najviše vremena provode sa decom najmlađeg uzrasta i imaju najviše vremena da im pruže kvalitetnu podršku u muzičkoj stimulaciji. Ipak, prepoznale su ga kolege koje predaju u osnovnim i muzičkim školama i vrlo brzo je seminar prerastao sa jednog na čak 4, akredaitovanih u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i muzika mi pomaze da.pdfvaspitanja. Teme o kojima govorimo su značaj i uticaj muzike, neuromuzikologija, savremene metode učenja muzike, sviranje telom i značaj tapšalica u razvoju dece, korišćenje interneta, muzika u crtanim filmovima, ubrzano učenje uz muziku, neformalno učenje kroz muzičke igre i mnoge druge! 2016. godine nastao je i seminar NTC i rana muzička stimulacija, u saradnji sa dr Rankom Rajovićem, kao logični nastavak svih aktivnosti koje NTC program sprovodi na različitim poljima rane stimulacije i edukacije najmlađih. Od 2017, pridružio nam se i Vladica Vasić, profesor trube koji se priključio seminaru Muzičke igre. Evo akreditovanih seminara na koje se možete prijaviti u Srbiji:
 
 
NTC i rana muzička stimulacija (kat.broj 182, K2P2)
Muzičke igre kao deo odrastanja i učenja (kat.broj 949, K1P3)
Savremene metode učenja muzike u različitim razvojnim fazama (kat.broj 957, K1P3)
 
U Crnoj Gori radimo već 6 godina i trenutno akreditovani seminar od strane Zavoda za školstvo je:
 
NTC i rana muzička stimulacija (kat.br.163)
 
U toku sezona 2020/21 i 2021/22 seminari se održavaju online, preko platforme Zoom i to jednom mesečno Muzičke igre i NTC i rana muzička stimulacija. Na stranici Najavljeni seminari uvek možete pronaći informacije o najavljenim datumima za edukaciju.