Edukacija

Lepa stvar u vezi sa učenjem je da niko ne može da ti ga oduzme.

B. B. King

Radeći istovremeno sa decom i odraslima, učenje je neprestano i kontinuirano se preliva iz jedne oblasti u drugu. Eksperimenti iz prakse prenose se u edukaciju, naučeno iz knjiga proverava se u praksi. I to je najbolji način konstantnog usavršavanja koje ima podršku na dva najvažnija oslonca. Kada tome dodate maštu, učenja i znanja iz mnogo šire oblasti od muzičke pedagogije, dobijate seminare koji su zanimljivi, korisni, kreativni i primenljivi, krojeni po meri i potrebama učesnika.

Edukaciju sprovodimo uživo i online, za male i velike grupe učesnika, iz jedne ili više ustanova, akreditovane ili van kataloga, od 2 sata do više dana trajanja. Poslednje dve godine većinu seminara radimo online, prilagođavajući sadržaj dinamici ovakvog načina rada, uz mnoštvo snimljenog materijala. Najzahtevnija edukacija je Bim Bam Konferencija koju smo prvi put organizovali u leto 2020, a ove godine planiramo već treći susret sa zaposlenima u obrazovanju iz celog regiona.

Više o svim vrstama edukacije koje organizujemo, pogledajte na stranicama:

Kad dobiješ, daj. Kad naučiš, nauči drugoga.

Maja Anđelou