Boje muzike

Boje muzike je nova radna sveska namenjena deci uzrasta od 6 do 9 godina. Nastala je iz potrebe da deci našeg centra, koji su već koristili Više od muzičke sveske, ponudimo novu svesku za rad tokom cele godine, tako da se njihovo muzičko opismenjavanje nastavi i u oblasti muzičke teorije. Takođe, za decu koja se prvi put susreću sa muzičkim opismenjavanjem, ova sveska doneće učenje kroz igru i zabavnu aktivnost na času i kod kuće.

Na 72 stranice, deca će imati priliku da se upoznaju sa notnim vrednostima i visinama, vrstom takta, lestvicama, intervalima, tempom i dinamikom, grupama instrumenata, kao i sa hitovima klasične muzike. 29 predloga za slušanje obeležena su QR kodom i omogućavaju lak pristup vrhunskim delima umetničke muzike.

Uz veliki broj igara, vrlo malo reči i instrukcija na latinici, deca crtaju, boje, dopunjavaju, seckaju i lepe, razmišljaju, računaju i rešavaju logičke zadatke, pišu note i komponuju. Uz sve to, vi imate dodatnu aktivnost za svaki čas, nove ideje kako da osmislite  čas, i ono što je najvažnije, jasan plan šta raditi tokom cele školske godine.

Prelistajte radnu svesku i naručite je ovde.