Više od muzičke sveske

“Više od muzičke sveske” je radna sveska namenjena deci uzrasta od 5,5 do 8 godina, u predškolskim ustanovama i pripremnom i prvom razredu muzičke škole, za početno muzičko opismenjavanje, isključivo kroz igru. Ovaj priručnik ima za cilj da deci približi muziku i rano muzičko opismenjavanje na neformalnom nivou, kroz upoznavanje sa muzičkim simbolima, pojmovima i instrumentima u skladu sa njihovim postojećim znanjima i potrebama tog uzrasta. Takođe, kroz integrativni pristup, deca dobijaju i znanja iz oblasti grafomotorike, maternjeg jezika, matematike, prirode i društva.  korica1.png

„Više od muzičke sveske“ predstavlja jedinstveni način neformalnog i multisenzornog učenja osnovnih muzičkih pojmova i instrumenata, kroz integrativno povezivanje ostalih znanja važnih u predškolskom i ranom školskom uzrastu dece. Igre su osmišljene tako da dete boji, crta, lepi, seče, svira sopstvenim telom, rešava logičke zadatke i nauči mnogo više od muzičkih pojmova. Iako namenjena predškolskom i ranom školskom uzrastu, uz ovu svesku rado će se igrati i učiti i mlađa i starija deca, i sa njima i poneki odrasli.

korice 2Autorka knjige je Marijana Milošević Simić, ilustratorka Ana Petrović a izdavač je “Motiv MT”. Radna sveska je odobrena od strane Ministarstva prosvete i možete je naručiti ovde. 

Video sa prezentacijom knjige nalazi se na linku

logo

Zavirite u knjigu i pogledajte koje teme se obrađuju isključivo kroz igru

This slideshow requires JavaScript.