Jedina stvar bolja od pevanja je još pevanja!

Jedina stvar bolja od pevanja je još pevanja, rekla je jednom Ela Ficdžerald. Pevanje može biti zabavno, može podizati raspoloženje, može inspirisati i pokrenuti mase. Ali, može li i više od toga? Naravno da može! Pevanje bi moralo biti deo svakodnevnog spontanog rituala svakog deteta. Ono nas čini da se osećamo bolje i da budemo bolji. Pevanje u horu ima još jednu, dodatnu vrednost, a to je da podstiče timski rad, jer desetina glasova treba da zvuče u potpunom skladu. Šta je to što čini pevanje toliko važnim u razvoju deteta?

Postoji veliki broj istraživanja koja prate korist od pevanja na psihološkom, sociološkom i emocionalnom nivou. Takođe, svakodnevno se govori o koristima koje na sveobuhvatno zdravlje ima pevanje, sa akcentom na poboljšanje disanja, cirkulacije, varenja i rada srca. Istraživanja u vezi sa pevanjem prepoznaje nekoliko ključnih koristi. Pevanjem se pevanjeaktiviraju velike mišićne grupe gornjeg dela tela. To je aerobna aktivnost koja poboljšava rad kardiovaskularnog sistema i podstiče unošenje veće količine kiseonika. To je u direktnoj vezi sa smanjenjem stresa, dugovečnošću i celokupnim poboljšanjem zdravlja organizma. U nekim kulturama i religijama, pevanje se koristi kao način lečenja, kao put za prevazilaženje bolesti. U nekim delovima sveta, samo raspevane osobe se smatraju zdravim. U muzikoterapiji se preporučuje pevanje omiljenih pesama kao deo procesa rehabilitacije. Kod osoba sa demencijom ili amnezijom, kroz poznate pesme oživljavaju im se uspomene i obnavljaju sećanja. I ne samo to. Australija je pokrenula projekat Pevanja na recept, kojim se pomaže kritičnim gupama bolesnika da svoj oporavak nakon teških bolesti ubrzaju pevanjem u horu. Obimna istraživanja ukazala su na vezu između horskog pevanja i poboljšanja stanja bolesnika sa hroničnim bolovima, te je vlada ove države rešila da promoviše ovaj, daleko jeftiniji, način pomoći.  Pevanje takođe poboljšava koordinaciju tela, a nedavne studije pokazuju poboljšanje neuroloških funkcija. Ali, koristi od pevanja prevazilaze nivo stvaranja novih sinapsi, protoka kiseonika ili ublažavanja bolova.. Pevanje prevazilazi sve to na sociološkom nivou.

Trenutno vlada veliko interesovanje za socijalnu inkluziju kroz muziku u različitim oblicima, koja može da podrži osećaj pripadnosti delu društva i poveća samopouzdanje pojedinaca. Ne treba prevideti razvoj socijalnih veština, kao i mogućnost učenja u multikulturalnim, multietničkim i multigeneracijskim uslovima. Horsko pevanje dovodi do poboljšanja međusobnih odnosa pojedinaca u okviru grupe. Takođe uči sasvim malu decu timskom radu i disciplini. Ne treba zaboraviti ni važnost druženja i stvaranja socijalnih veza u horu, ali i zabavu, zajedničko savladavanje prepreka i novih iskustava. Pevanje u horu je idealno za decu koja imaju poteškoća sa učenjem, jer predstavlja svojevrsni trening memorije. Deca koja barem jednom nedeljno pevaju u horu pokazuju značajno bolji uspeh u školi, veću dozu kreativnosti i lakše prihvatanje radnih navika.  Horsko pevanje podstiče razvoj intelekta kao i svako drugo bavljenje muzikom. Ali, ako dete nema dovoljno izgrađen sluh ili je još je premalo za muzičku školu, hor je idealan način da se ono pripremi za dalje, ozbiljnije bavljenje muzikom. Treba pomenuti i da je to odličan način za stvaranje radnih navika kod sasvim male dece, ali i za postavljanje osnova samopouzdanja kod dece svih uzrasta. Važna činjenica je i to da deca koja su angažovana u horu mnogo bolje kontrolišu svoje emocije, jasnije ih prikazuju i svesniji su svojih potreba i želja. Istraživanja širom sveta pokazuju da deca koja pevaju u horu imaju bolju građansku svest, češće su volonteri, podržavaju i istražuju druge umetničke forme. Ne treba prevideti važnu činjenicu da muzički aktivna deca retko dolaze u sukob sa nadređenima i zakonom. Pevanje u horu se može se posmatrati i kao holističko obrazovanje jer pomaže pojedincu da se suoči sa svojim strahovima i nesigurnošću i poboljša kreativnost i emocionalno izražavanje.

Osećaj pripadnosti, timskog rada, važnosti svakog pojedinca, disciplina, slušanje drugih, savladavanje treme, samopouzdanje, kreativnost, to su stvari koje dete treba da usvoji u najmlađem uzrastu. Hor je izuzetno mesto za takvu vrstu rada na dečjem obrazovanju. 2007. godine je engleska vlada odobrila čak 40 miliona funti za Nacionalni program pevanja, po kome je svaka osnovna škola u Engleskoj bila u obavezi da oformi horove u kojima će pevati sva deca škole. Kada se pogleda samo ovaj mali, odabrani skup prednosti učestvovanja u aktivnostima nekog hora, jasno je zbog čega se na tome insistrira. Zato, podstičite svoju decu da pevaju, pevajte sa njima bez obzira koliko to sami dobro radili i što pre ih upišite u hor!

Marijana Milošević Simić

Bim Bam

 

Preuzimanje delova teksta ili teksta u celini je dozvoljeno, uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s