Muzička radionica Bim Bam

Muzička radionica za bebe Bim Bam osmišljena je tako da se deci uzrasta već od 6 meseci ponudi kvalitetna muzička stimulacija koja, sa rastom deteta, prerasta u edukaciju i pravi muzički trening. Rana muzička stimulacija, tako dragocena za rast i razvoj svake bebe, radi se u kombinaciji sa stimulacijama ostalih čula, a posebno čula dodira i vida. Jedna od najvažnijih stimulacija kod beba i dece ovog uzrasta je razvoj fine motorike koja je direktno povezana i sa razvojem govora. Vipe o radionici pročitajte na linku

una

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s